header banner
Default

Der er en løsning på mysteriet om, hvem der opfandt Bitcoin


Australske Craig Wright står nu offentligt frem, som manden der har opfundet Bitcoin.

Bitcoins opfinder Satoshi Nakamoto er i virkeligheden den australske iværksætter Craig Wright. (Foto: © BENOIT TESSIER, Scanpix)

Bitcoins opfinder Satoshi Nakamoto er nu endelig identificeret.

Bag det japansk klingende 'kunstnernavn' gemmer sig en australsk entreprenør, med det borgerlige og langt mere almindelige navn Craig Wright.

Wright har femlagt beviser

VIDEO: I offered 10k bitcoins for a pizza
Incomeparent

Wright har fremlagt beviser til de tre medier BBC, the Economist og GQ, som understøtter, at han rent faktisk er hovedmanden bag Bitcoin.

Ved et møde med BBC har han digitalt signeret beskeder, som stammer tilbage fra udviklingsfasen af Bitcoin.

Nøglerne er forbundet til den allerførste bitcoin-transaktion på 10 bitcoins, som blev foretaget af førnævnte Satoshi Nakamoto og sendt til kryptografen Hal Finney i januar 2009, som ifølge Wright har hjulpet ham med at skabe Bitcoin-teknologien.

Det forklarer Craig Wright til BBC.

Beviserne er gode nok

VIDEO: Bitcoin Prediction
MetaverseMentors

Jon Matonis, en af stifterne bag the Bitcoin Foundation, har haft mulighed for at tjekke Wrights beviser og siger til BBC, at han er overbevist om at Craigh Wright taler sandt.

- Gennem bevis-sessionerne i London, fik jeg mulighed for at gennemse de relevante data på tre markante parametre: Kryptografisk, socialt og teknisk. Det er min klare overbevisning, at Craig Wright matcher alle disse, siger Matonis.

Efter at have undersøgt sagen igennem lang tid udråbte de to digitale medier Wired og Gizmodo i december 2015 Wright som manden, der har opfundet Bitcoin,

Men der skulle altså gå yderligere fem måneder før Wright selv bekræftede oplysningerne, og mysteriet om Bitcoins opfinder er nu tilsyneladende endelig løst.

Presset blev for stort

VIDEO: NOBODY SEES THIS BITCOIN MOVE COMING!! [48 hours left...]
Crypto Rover

Grunden til at Wright nu vælger at stå frem er for at lette det massive pres, der er opstået som følge af mediernes jagt på den mytologiske bagmand.

- Der er en masse historier i medierne, som er blevet opdigtet, og jeg bryder mig ikke om, at det går udover folk, som jeg holder af, siger Wright til BBC.

Han understreger, at han aldrig har ønsket at stå frem, og at han er ked af, at han nu er nødt til at afsløre sin identitet.

Samtidig siger han, at han intet ønske har om, at skulle være gallionsfigur for Bitcoin fremadrettet.

Satoshi Nakamoto - altså Craig Wright - ejer angiveligt 1 million Bitcoins. Den nuværende kurs er cirka 450 dollar, hvilket vil sige, at han er god for næsten 3 milliarder kroner.

Sources


Article information

Author: Christopher Decker

Last Updated: 1702750321

Views: 1081

Rating: 4 / 5 (117 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Christopher Decker

Birthday: 1950-03-11

Address: 7768 Howell Harbor, New John, MA 94359

Phone: +3528105919970057

Job: Translator

Hobby: Card Collecting, Amateur Radio, Fishing, Snowboarding, Ice Skating, Cycling, Photography

Introduction: My name is Christopher Decker, I am a Precious, treasured, irreplaceable, exquisite, resolute, frank, venturesome person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.