header banner
Default

In zes maanden tijd bereikt de beroemde YouTuber een miljoen abonnees


Table of Contents

  Abel Bazouz uit Genk maakt korte voetbalvideo’s voor zijn 1 miljoen fans. — © Boumediene Belbachir

  Diepenbeek/Genk -

  Bekende YouTuber worden, het is een droom van velen. Voor Abel Bazouz (23) uit Genk werd het in recordtempo werkelijkheid met slechts een smartphone en een voetbal: “Ik had nooit gedacht dat het zo snel zou gaan.”

  Eva Flipkens

  Sources


  Article information

  Author: Joseph Jenkins

  Last Updated: 1703626923

  Views: 922

  Rating: 3.5 / 5 (37 voted)

  Reviews: 81% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Joseph Jenkins

  Birthday: 2017-10-28

  Address: 2013 Foster Courts, Lake Spencer, IN 11535

  Phone: +4616321783989703

  Job: Journalist

  Hobby: Astronomy, Skydiving, Cycling, Drone Flying, Gardening, Snowboarding, DIY Electronics

  Introduction: My name is Joseph Jenkins, I am a resolute, important, exquisite, accomplished, resolved, courageous, radiant person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.