header banner
Default

Marketingtalent op de arbeidsmarkt: waarom ze worden geselecteerd en waarom ze moeten blijven


Je bekijkt een artikel van SchaalX

Vier getalenteerde Young Marketing Professionals over de reden om voor hun huidige werkgever te kiezen en waarom ze besloten er te blijven werken.

Hoe kom je aan goede mensen en hoe hou je ze vervolgens vast? Dat was altijd al een prangende vraag voor organisaties op zoek naar personeel, want écht talent was immers altijd schaars, maar in deze tijd van overspannen vraag op de arbeidsmarkt kan het tot heuse hoofdbrekens leiden: zonder de goede mensen aan boord kun je als onderneming niet groeien en maar weinig dingen zijn zo frustrerend als kansen onbenut moeten laten, puur omdat je er geen geschikte mensen voor hebt. Wat maakt dat mensen voor jou kiezen?

Voor echte talenten in het marketingvak is de arbeidsmarkt momenteel een ‘kopersmarkt’: Er is enorm veel aanbod van werk, er is relatief weinig vraag van werkzoekenden, dus dan kun je eisen en voorwaarden stellen, waarbij je als young prof overigens ook weer niet moet overdrijven – lees ook onze posting ‘Je kan ook tevéél flexibiliteit vragen’.

Baanzekerheid en flexibiliteit

VIDEO: Right Career Talks: Trends & uitdagingen op de arbeidsmarkt
#ZigZagHR

Intussen zitten ambitieuze werkgevers met de vraag wat ze precies zouden moeten doen om op te vallen, om aardig en aantrekkelijk gevonden te worden, om mensen te boeien en binden. Het echte merkdenken op de arbeidsmarkt begint al serieuze vormen aan te nemen. En in vervolg op de vraag hoe je mensen aantrekt, willen organisaties uiteraard ook graag weten wat ze zouden kunnen, of moeten doen, om dat talent vast te houden. Dus zijn er intussen talloze onderzoeken verricht naar ‘killer specs’ en redenen voor aanstormende professionals om te kiezen voor een specifieke werkgever. Wat bepaalt dat hoogopgeleide starters, zoals marketingtalent, kiezen voor een werkplek? Wat vinden ze belangrijk, waar letten ze op, waar kijken ze naar? Klik vooral rond op het web als je daar enig idee van wil krijgen, voor zover je dat nog niet gedaan had. Of vraag aan een generatieve chatdienst om een lijstje aandachtspunten; er komen ongetwijfeld bruikbare tips uit die je wellicht over het hoofd zag. Een deel van die insights ligt nogal voor de hand (baanzekerheid, flexibiliteit, primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden), maar sommige misschien wat minder

Happy baanplakkers

VIDEO: Kleiner bedrijf? Ken je aantrekkelijkheid op de arbeidsmarkt
de Wereld van Personeel

Waar we zelf benieuwd naar waren is niet zozeer het kwantitatieve onderzoek onder álle professionals aan het begin van hun carrièreladder, maar een stukje kwalitatieve output van een aantal van onze eigen marketingtalenten.  En dan specifiek van mensen die voor een werkgever hebben gekozen en vervolgens besloten daar even te blijven werken. We begeleiden  ambitieuze starters met 0-2 jaar werkervaring die er klaar voor zijn om aan jouw carrière in (digital) marketing te beginnen. Ze willen doorgaans voor toonaangevende organisaties werken in de publieke- of profitsector en tegelijkertijd hun marketingkennis bijspijkeren. De ‘happy baanplakkers’ onder hen vormen intussen de heilige graal voor menig marketingmanager of -directeur. Want ja: Goede mensen vinden is één, maar ze binnenhouden, wie wil dat niet?

En we vroegen ons daarbij ook af of de ‘killer benefits’ om talent aan te trekken en vast te houden in marketing en commerciële banen ánders liggen dan bij andere jonge professionals. We interviewden vier young professionals naar de why van hun keuze. Zonder naam en toenaam, want het gaat wel over je baan en bedrijf, maar in verder openhartige vraag- en antwoord-sessie.

Waarom kiezen jonge marketingprofessionals ervoor om bij je werken?

VIDEO: Webinar arbeidsmarktcommunicatie deel 1
FairSterk | Boeien.Vinden.Binden

‘Ik vind het belangrijk dat er een veilige, informele sfeer heerst waarbij er korte lijntjes zijn en de organisatie redelijk plat in elkaar steekt. Een hiërarchisch bedrijf is bijvoorbeeld niets voor mij’, antwoord een developer die koos voor een nationale zorgverzekeraar, op de vraag wat echt maakte dat ze besloot om voor juist deze werkgever te kiezen. Factoren als goede arbeidsvoorwaarden, een 13e maand, goed salaris en genoeg vrije dagen zijn voor haar belangrijk maar ook flexibiliteit: ‘Naar mijn idee is het belangrijk dat het team waarin je werkt en de manager ook vertrouwen in je hebben. Dat je de gewerkte uren niet tot de minuut moet klokken. Er moet ruimte zijn voor flexibiliteit in werkuren, maar ook regels voor hybride werken, waarbij je verplichte kantoordagen hebt. De fysieke interactie blijft wat mij betreft ook erg belangrijk voor het teamgevoel.’

‘Ik heb voor dit bedrijf gekozen omdat er simpelweg een toffe uitdagende opdracht lag. Die vroeg meer dan wat ik in negen maanden kon doen en ik wilde daar ook aan blijven bijdragen’, vertelt een young prof die koos voor een baan bij een groothandel in medische en tandheelkundige instrumenten, verpleeg- en orthopedische artikelen en laboratoriumbenodigdheden. ‘En die opdracht was niet alleen uitdagend, maar ook veelzijdig, met diverse werkzaamheden. Daarnaast kreeg ik een manager die me uitdaagt, goed begeleidt en die me ruimte geeft voor mijn eigen inbreng. De beperkte omvang van de organisatie sprak mij ook aan. Ik merk dat ik beter tot mijn recht kom in kleine organisaties en ik daar prettiger werk.’

‘Ik kreeg juist de ruimte om te ontdekken wat bij me past’, vertelt de B2B-marketeer van een groot internationaal energiebedrijf. ‘Het was een heel brede functie, en dat kwam me goed uit want ik was juist op zoek naar afwisseling. Ik mocht aangeven wat me wel of juist minder interessant leek om te doen en daar werd ook flexibel mee omgegaan. Ik koos daarom voor een grote organisatie met goede arbeidsvoorwaarden, en kreeg daar ook de ruimte om van andere afdelingen te leren en eventuele andere functies op te pakken. Fijne collega’s en een gezellige sfeer zijn belangrijk voor mij.’

En waarom blijven jonge professionals vervolgens bij je werken?

VIDEO: Jongeren hebben nu meer macht op de arbeidsmarkt
Intermediair

‘Ik heb besloten om te blijven vanwege de inhoud van het werk’ vertelt een marketeer die er heel bewust voor koos om te blijven bij de grote pensioenuitvoeringsorganisatie waarvoor hij werkt. ‘Er liggen wat uitdagende projecten waar ik midden in zit en er liggen klussen die er op korte termijn aankomen. De goede sfeer op de werkvloer en binnen het bedrijf, de klik met mijn collega’s, de korte reisafstand en doorgroeimogelijkheden telden ook zwaar mee’. Hij roemt de gunstige primaire, maar ook de secundaire arbeidsvoorwaarden: werken op flexibele tijden, zowel thuis als op kantoor. ‘Je wordt hier niet beoordeeld op werktijd, maar op output. Er is een fietsplan, een thuiswerkplek-regeling en je hebt hier de mogelijkheid om na drie dienstjaren een sabbatical te nemen.’

‘Het is bij ons professioneel en persoonlijk’, legt de developer van een zorgverzekeraar uit. ‘Ongebruikelijke antwoorden mógen. We proberen samen te achterhalen hoe eindbazen het beter of anders zouden kunnen doen.’ Ook zij roemt het fijne team waarin ze zich veilig voelt om altijd vragen te mogen stellen en haar mening te uiten. ‘Ik krijg hier veel mogelijkheden om door te groeien en om aan persoonlijk leiderschap te werken of cursussen te volgen. En ja: Ik krijg ook een goed salaris, wat wel bijdraagt aan mijn keuze om bij deze werkgever te blijven.’

‘Voor mij is het belangrijk dat er ruimte is voor eigen inbreng en creativiteit’, vult de marketingprofessional aan die koos voor een baan bij de groothandel voor medische benodigdheden. ‘Dat er afwisseling is in het werk en dat ik het gevoel heb dat mijn werk wordt gewaardeerd, telt zwaar voor mij. Daarnaast vind ik het belangrijk dat een werkgever je de ruimte geeft om het werk zo goed mógelijk te doen, en dus niet moeilijk doet als je een uurtje elders of op een ander tijdstip inhaalt. Op persoonlijk vlak vind ik het belangrijk dat er een goede klik is met directe collega’s én dat de collega’s die om me heen werken zelf ook hun uiterste best doen om de bedrijfsdoelen te halen.’

Het zit ‘m vooral in die ruimte om andere afdelingen te leren kennen en tegelijk de zekerheid van een goede functie bij een groot en bekend bedrijf, legt de young prof uit die koos voor een groot energiebedrijf. ‘Mijn manager doet zijn best om zich open te stellen en ook op persoonlijk vlak te achterhalen of ik wel of juist niet lekker in mijn vel zit. Hij geeft me de ruimte wanneer ik dat nodig heb.’ Ook zij noemt het gevoel dat ze ‘alles kan zeggen’ en dat dat wordt begrepen. Er wordt niet naar ieder uur werk gekeken, dus wanneer ze soms wat eerder stopt of later begint is dat geen probleem. Zolang het werk maar af komt. ‘Het bedrijf is enorm in ontwikkeling en de markt verandert voortdurend, wat veel uitdagingen met zich meebrengt. Ik vind dat leuk, met name die uitdagingen. Dat je plots tóch moet schakelen en het net wat anders op moet pakken. Onze organisatie kan nog grote stappen maken op marketingvlak, en daar krijgen we ook budgetten en ruimte voor. Iedere stap is een stap vooruit.’

Ook zij noemt het goede salaris en de mogelijkheden om te ontwikkelen: ‘Je kunt hier qua arbeidsvoorwaarden mooie stappen maken’, maar er valt ook wat te wensen: ‘Als ik hier weg zou gaan, is dat omdat er gewoon nog niet zoveel jonge mensen werken en daar ook niet echt gericht op wordt gezocht. Met activiteiten voor jonge professionals wordt er organisatie-breed steeds meer georganiseerd, maar op de afdeling is dat nog niet echt het geval, wat wel jammer is.’

‘Door in mijn rol bij dit bedrijf door te groeien, denk ik daarna makkelijker bij een andere corporate aan de slag te kunnen’ besluit de young prof die tekende bij een pensioenuitvoeringsorganisatie. ‘Het antwoord op de vraag waarom ik juist níet bij een werkgever zou blijven is eigenlijk het omgekeerde van de reden waarom ik er wel blijf.’

Wij zijn SchaalX. Bel of mail ons gerust!

Come, stay or go?

VIDEO: Talentmatch - Mee doen op de arbeidsmarkt
Matchcare Nieuwegein

Zoveel vragen, zoveel antwoorden, maar naar aanleiding van onze rondvraag komen een aantal zaken bovendrijven. Sfeer en het uitzicht op flexibiliteit worden zeer belangrijk gevonden bij het áángaan van een baan. Evenals de wetenschap dat er meerdere onderdelen van het vak en afdelingen van een organisatie betrokken zijn bij het invullen ervan. De ondervraagde starters vinden het prettig om een beetje te kunnen snuffelen aan verschillende werkzaamheden alvorens dieper gespecialiseerd te raken. De mogelijkheid om flexibel om te gaan met uren, werktijden, een manager die begripvol is en ‘bottom-line-driven’, dus niet met prikklokken staat te zwaaien; het helpt enorm mee. Maar bovenal moet de organisatie zélf een beetje passen: B2B of B2C, groot of klein, high end of massa, dat is voor een marketingtalent zelf ook een beetje zoeken.

Wanneer wordt doorgevraagd naar redenen om te blijven, wordt vaak de combinatie van sfeer, een uitstaande, uitdagende klus en – altijd – primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden genoemd, waarbij die laatsten echt als hygiënefactor gelden: Zijn ze er is het prima, zijn ze er niet, is het een reden om te vertrekken. Dat kán best lastig zijn voor organisaties met bescheidener budgetten, maar ‘een uitdaging’ en goed management tellen óók zwaar, evenals het uitzicht op een mooie volgende stap. Afwisseling, vrijuit mogen spreken, ruimte voor eigen inbreng en creativiteit zijn ‘zachte’ factoren die worden genoemd, maar bovenal klinkt ‘een mooie werkplek met interessante collega’s’ door. In die zin is het een compliment aan het hele bedrijf als een talent aangeeft ‘wel even lekker te zitten’.

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!

VIDEO: LiftOff Marketing: binnen 6 weken opgeleid worden tot Online Marketeer?
Liftoff Marketing

Sources


Article information

Author: David Elliott

Last Updated: 1702454522

Views: 1046

Rating: 4.7 / 5 (78 voted)

Reviews: 99% of readers found this page helpful

Author information

Name: David Elliott

Birthday: 1979-11-10

Address: 865 Johnson Terrace, New Michelleside, AR 13073

Phone: +4816205525570126

Job: Speech Therapist

Hobby: Cocktail Mixing, Baking, Beer Brewing, Golf, Hiking, Singing, Reading

Introduction: My name is David Elliott, I am a sincere, vibrant, apt, esteemed, vivid, unguarded, strong-willed person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.